Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99 10§) mukainen Rekisteriseloste

Rekisterin ylläpitäjä:

TurvaCall Oy, PL 77 90620 Oulu
info@turvacall.fi
044 2413266

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

TurvaCall Oy:n toimitusjohtaja (info@turvacall.fi)

Rekisterin nimi:

TurvaCall Oy: n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

TurvaCall Oy:n ja Tilaajan välisen asiakaspalvelu-, asiakaspalvelutapahtumien- ja palvelusuhteen hoitamista varten.

Rekisterin tietosisältö:

  • Tilaajan nimi, osoite ja puhelinnumero
  • Palvelun käyttäjän nimi, osoite, puhelinumero ja henkilötunnus
  • Palvelun käyttäjän perustiedot sekä terveydentilaa koskevat hoidon kannalta välttämättömät tiedot erillisessä Hoito- ja Palvelusuunnitelmassa
  • Yhteyshenkilötieto / tarkentava (mm. sukulaisuus) tieto Tilaajan asemasta
  • Laskutustiedot palveluun liittyen
  • Palvelusopimus
  • Hoito- ja palvelusuunnitelma
  • Muut, asiakkaan itsensä ilmoittavat palvelua yksilöivät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot on ilmoitettu asiakaskortilla ja palvelusopimuksella kirjallisesti. Tiedot ovat Tilaajan tai muun Käyttäjän edustajan ilmoittamia. Tietoja päivitetään joko Tilaajan tai Käyttäjän / tämän edustajan ilmoituksella tai palvelun tapahtumien yhteydessä .

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Asiakastietolomake lähetetään suojattua sähköpostiyhteyttä käyttäen turvapuhelinkeskukseen. Tietoja käytetään ainoastaan asiakkaan avuntarpeen määrittämiseen sekä mahdollisen jatkohoidon järjestämiseen. Asiakasrekisteriä käyttävät TurvaCall Oy:n tai tämän edustajan henkilöstö salassapitovelvoitteet huomioiden. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa tietonsa asiakasrekisteristä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:

Asiakastietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Asiakastietoja ei käsitellä manuaalisesti. Mikäli asiakastietoja tulisi manuaalisena, on niitä varten oma, lukittu paloturvallinen kaappi. Yrityksen käyttämät tietoliikenneyhteydet ovat suojattu yrityskäyttöön tehdyllä pilvipohjaisella virustorjuntaohjelmalla. Asiakastiedot ovat salasanasuojatussa tietokannassa, joihin pääsee vain käyttöoikeudet omaava henkilö. Asiakastiedot lähetetään aina suojattua turvapostiyhteyttä käyttäen.

Asiakkuuksien laskutustiedot ovat verkkopohjaisessa ja suojatussa suomalaisessa laskutussovelluksessa. Tässä tiedostossa on vain laskutuksen kannalta olennainen tieto. Laskutustietoihin vaaditaan erillinen käyttäjätunnus ja salasana.

Asiakasrekisterin elinkaari ja tuhoaminen

Tiedot ovat aktiivisia Palvelusopimuksen voimassaolon ajan. Tiedot säilytetään asiakassuhteen päättymisvuoden jälkeen yhden (1) täyden kalenterivuoden loppuun saakka. Tämän jälkeen kaikki materiaali tuhotaan.